Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in C:\AppServ\aizkraukle_sys\engine\common\class.dblayer.php on line 53

Warning: Invalid query: SELECT COUNT(*) AS visitors FROM stats WHERE last_visit > '2014-12-19 00:00:00' in C:\AppServ\aizkraukle_sys\engine\common\class.dblayer.php on line 58
Aizkraukle - Vidusskolas

Aizkraukles 1. vidusskola

Adrese: Draudzības krastmalā 5, Aizkraukle
Tālrunis: 65122863, 65122843
E-pasts1.vidusskola@aizkraukle.lv
Iestādes vadītāja: Ira Bakuļina
Mājas lapa: http://vs.aizkraukle.lv/
Aizkraukles 1.vidusskola 2011./2012.m.g. tiek realizētas:


*  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 3101 10 21)
*  Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 2101 11 21)
*  Pamatizglītības programma (2101 11 11)
*  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 56 11)
*  Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 56 21)
*  Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem (kods 2101 58 21)

 

Aizkraukles novada ģimnāzija

Adrese: Lāčplēša ielā 21, Aizkraukle
Tālrunis: 65122369, 65123228
E-pasts: gimnazija@aizkraukle.lv
Iestādes vadītājs: Aldis Labinskis
Mājas lapa: www.gimnazija.aizkraukle.lv
Skola piedāvā:

Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskola

Adrese: Gaismas ielā 4A, Aizkraukle
Tālrunis: 65121771
E-pasts: vakarskola@adc.lv
Iestādes vadītājs: Andris Antāns
Mājas lapa: http://vakarskola.blogspot.com
Skola piedāvā: