Izglītība

Aizkraukles novadā ir piecas vispārizglītojošās skolas: Pilsētas sākumskola, Pagasta sākumskola, Novada ģimnāzija, 1.vidusskola un Vakara (maiņu) vidusskola. Bērniem ir iespēja mācīties trīs profesionālās ievirzes skolās – Aizkraukles Mākslas skolā, P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolā un Aizkraukles Sporta skolā, kā arī vienā profesionālās izglītības skolā - Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā (Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā). Brīvā laika pavadīšanai un interešu izkopšanai plašas iespējas nodrošina Bērnu un jauniešu centrs un interešu pulciņi katrā skolā.Bērnu dārzs "Zīlīte"

 

Katru gadu vairāk nekā 45 % no pašvaldības budžeta tiek atvēlēta izglītībai. Aizkraukles novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, ir nosiltinājusi skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas (visās iestādēs uzstādīti pakešu logi), atbilstoši PVD prasībām renovētas virtuves, atjaunotas sporta zāles un katru gadu tiek sakārtoti un modernizēti mācību kabineti,.

 

2009.gada septembrī atklāta jaunuzbūvētā sporta halle pie novada ģimnāzijas, kas ir pieejama arī citu skolu skolēniem un pieaugušajiem sportot gribētājiem. Halles telpas izmanto arī Aizkraukles Sporta skola.


Skolai bērni tiek sagatavoti pirmsskolas izglītības iestādēs "Auseklītis", "Zīlīte", pagasta sākumskolas pirmsskolas grupā, kā arī specializētajā PII "Saulīte". Par spīti tam, ka strauji pieaug pieprasījums pēc vietām bērnudārzos, īpaši jaunākajās grupās, atšķirībā no lielajām pašvaldībām, Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestādes var uzņemt visus bērnus.


Pēc Aizkraukles novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas Aizkraukles novada 5 vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 2015.gada septembrī mācības sāka 1052 skolēni, savukārt pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 481 bērns.