Kultūra Aizkraukles novadā

Vīru koris "Staburags" pašos pirmsākumosAizkraukles novads ir bagāts ar senām kultūras tradīcijām. Aizkraukles pagastā savulaik dibināts plašā apkaimē pirmais koris, mūsu novada kultūrvēsturei pieder Aizkraukles barona Šulca izdotie pirmie likumi zemniekiem jeb "Zemnieku tiesa", Aizkraukles skolu vēsture sniedzas 170 gadu tālā pagātnē…

 

Pašlaik Aizkraukles novada pašvaldībaspārziņā ir divi kultūras nami, divas bibliotēkas, plaša estrāde pagastā, aktīvi kultūras jomā darbojas Bērnu un jauniešu centrs. Novada kultūras iestādēs darbojas: 2 kori, 8 tautas deju kolektīvi, 2 vokāli instrumentālās grupas, 3 vokālie ansambļi, lauku kapela, bērnu un pusaudžu popgrupas, tautas teātris. Pašdarbībā iesaistījušies vairāk nekā 300 cilvēku. Bez pašvaldības atbalstītajiem kolektīviem aktīvi darbojas arī sporta deju centrs "Aizkrauklīte".

Kultūras darbiniekiem un pašdarbniekiem ir sakari ar daudzām valstīm. Ik gadu ārvalstu festivālos piedalās kāds no Aizkraukles deju kolektīviem, koriem vai vokālajiem ansambļiem. Viesus uzņemam arī pie mums. Novada kultūras iestādes rezultatīvi sadarbojas ar izglītības iestādēm, muzeju, mākslas un mūzikas skolām, citām iestādēm un uzņēmumiem.

 

Par tradīciju ir kļuvusi sadarbība kultūras jomā ar Aizkraukles sadarbības pilsētām Lietuvā, Polijā, Ungārijā un Vācijā. Ikgadu uz Aizkraukli atbrauc kāds ārvalstu kolektīvs, lai sniegtu mūsu novada iedzīvotājiem iespēju iepazīt citas kultūras.

Novada svētki

Viena no tradīcijām Aizkrauklē, kas pulcē ne tikai vietējos, bet arī viesus, ir 2004. gadā iedibinātie novada svētki (to pirmavots - pilsētas svētki). Sākotnēji to svinēšana notika kādā no novada ielām vai objektiem, kuram pašvaldība tajā gadā pievērsusi lielāko uzmanību, sakārtojot un labiekārtojot to.

2004.gadā svētki notika novada garākajā ielā Jaunceltnes - Kalna ielā, kas vienīgā savieno pilsētu ar pagastu.

2005.gadā svinību vieta bija Gaismas iela, kas ir novada vecākā iela.

2006.gadā svētki tika svinēti Spīdolas, Skolas ielās un stadionā.

2007.gadā Aizkraukle atzīmēja savu 40 gadu jubileju, rīkojot plaša mēroga svētkus visā novadā.

2008.gadā lielāko uzmanību pašvaldība veltīja vasaras saulgriežu pasākumam "Jāņi dzied 2008", kas notika Kalna Ziedos - vietā, kur pirms pieciem gadiem notika Raimonda Paula Ziņģe.

2009.gadā Aizkraukle svētkus svinēja kopā ar Aizkraukles rajonu, jo tie bija pēdējie rajona svētki. 23. un 24. maijā notika pasākumi gan Koknesē, gan Aizkrauklē.

2010.gadā paralēli kultūras pasākumiem Aizkraukles muzejā tika atklāta sadarbības pilsētas Kiškunhalašas atvestā izstāde, kurā apskatei tika izliktas pasaulslavenas mežģīnes.

2011.gadā Aizkraukles novada svētki notika vienlaikus ar Vidzemes reģiona deju svētkiem "Caur sidraba birzi gāju", kas pulcēju dažādu vecumu deju kolektīvus no visa Vidzemes reģiona.

2012.gada novada svētki bija veltīti pilsētas 45 gadu jubilejai. Aktivitātēs iesaistījās jaunieši, rīkojot paraugdemonstrējumus skeitparkā un piedaloties jauniešu grupu un DJ konkursā, savukārt pilsētas stadionā notika tradicionālais tautas mākslas kolektīvu koncerts "Visapkārt zeme zied".

2013.gada 8.jūnijā Aizkraukles novada svētki notika kopā ar Sporta svētkiem, piedāvājot plašu programmu gan sporta, gan kultūras jomā. Ņemot vērā, ka 2013.gads ir Dziesmu un deju svētku gads, kad pašvaldība atvēl lielus līdzekļus savu tautas mākslas kolektīvu līdzdalībai lielajos svētkos, novada svētki rīkoti nedaudz pieticīgāk kā citus gadus.