Aizkraukles novada pašvaldības pedagoģiski medicinīskā komisija

Aizkraukles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija atrodas Aizkraukles Izglītības pārvaldes pārziņā un darbojas saskaņā ar 28.01.2010. domes sēdē apstiprināto Aizkraukles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisijas nolikumu.

  1. Komisija savas kompetences ietvaros veic bērnu pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu, iesaka bērnam piemērotu izglītības programmu.

 

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Vēsma Bērziņa - komisijas vadītāja

Mārīte Broka  – logopēde

Anita Kokina - speciālais pedagogs

Aldona Britāne -  psihologs

Evija Smilgāja – bērnu psihiatrs.

65133907

26499055

Nolikums