Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

Kontaktinformācija:
Bērzu ielā 10, Aizkraukle, LV 5101,

T. 65122610, 65122965

E-pasts: zilite@aizkraukle.lv
Iestādes vadītājs:
Ligita Neija

Medmāsa:

Lidija Brekkele 


Īsteno divas programmas:

1.pirmsskolas izglītības programma, licence V-4083

2.pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, licence V-4084

 

  • Izglītības iestādē 12 grupas.
  • Uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma.
  • Bilingvālajās grupās kvalificētu speciālistu vadībā krievvalodīgie bērni apgūst latviešu valodu un latviešu sagatavošanas grupas bērni - krievu valodu.
  • Papildus tiek piedāvātas logopēda, ritmikas nodarbības, smilšu spēles speciālista vadībā un konsultācijas.
  • Sadarbībā ar vecākiem tiek plānotas rotaļnodarbības bērniem līdz gada vecumam.
  • Vienu reizi mēnesī bērni kopā ar GARDĒDI gatavo un degustē veselīgu ēdienu.
  • Vadoties pēc gadalaika rituma regulāri organizējam Pagalma svētkus rotaļlaukumos (mākslas dienas sniegā, smiltīs, ūdenī).
  • Sporta un grupu skolotāju vadībā divas reizes gadā organizējam pārgājienus.