Specializētā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Kontaktinformācija:
Ziemeļu ielā 1, Aizkraukle, 65123955

E-pasts: saulite@aizkraukle.lv

Mājas lapa
Iestādes vadītājs:
Sarmīte Kruglova

E-pasts: skruglova@inbox.lv
Medmāsa:
Diāna Artjomenko, tel. 65123642

 

Pirmskolas izglītības iestādē "Saulīte" piedāvā šādas programmas:


  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodastraucējumiem

         Izglītības programmas kods 01015511

 

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzestraucējumiem

           Izglītības programmas kods 01011511

 

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiemattīstības traucējumiem

           Izglītības programmas kods 01015611

 

  • Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

           Izglītības programmas kods 01015521

 

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

           Izglītības programmas kods 01015811

     

          Jaunums! Ir licencētas jaunas izglītības programmas

 

        *  Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar somatiskām 

            saslimšanām

            Izglītības programmas kods 01015411

        

        * Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem   

           garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

           traucējumiem

           Izglītības programmas kods 01015911 


Speciālisti:
Logopēdes: A.Kokina, A.Konstantinova,
Logopēde, defektoloģe: Ī.Kalniņa,
Audiologopēde: (vieta vakanta),
Tiflopedagoģe: I.Bundure,
Optometriste: D.Grieze,
Fizioterapeite, masiere: V.Savicka,
Bērnu neirologs: D.Eglīte,
Koriģējošo vingrošanu vada: V.Savicka,

Sporta, mūzikas skolotāja: S.Paugure,
Psiholoģe: I.Zvirgzdiņa.

 

PII Saulīte