Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skola

Adrese: Skolas ielā 3, Aizkraukle, LV 5101
Iestādes vadītājs: Lilita Dzilna
Kontaktinformācija: 65123909
E-pasts: pbams@inbox.lv

Piedāvātās izglītības programmas:
* klavierspēle
* akordeonspēle
* vijoļspēle
* pūšamo instrumentu spēle
* kokles spēle
* vokālā mūzika - kora klase

 

P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas pašnovērtējums

 

Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skola