Aizkraukles pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs

Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs ir Aizkraukles novada pašvaldības izveidota izglītības iestāde. PIIAC nodarbojas ar cilvēkresursu attīstību un uzņēmējdarbības atbalstu saskaņā ar Aizkraukles novada attīstības prioritātēm.

Aizkraukles PIIAC darbojas saskaņā ar 26.11.2009. domes sēdē apstiprināto Aizkraukles PIIAC nolikumu.

 

 

PIIAC galvenie darbības virzieni:
- pieaugušo izglītības nodrošināšana un attīstība;
- atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai;
- atbalsts biedrību un nodibinājumu aktivitātēm;
- projektu izstrāde, īstenošana un konsultāciju sniegšana cilvēkresursu attīstībā un uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības jomā.