Sporta halle

Adrese: Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, LV-5101
Vadītājs: Valdis Padoms
tel. 26182772,
e-pasts: valdis.padoms@aizkraukle.lv

Sporta centra darbību reglamentē sporta centra nolikums.

 

Galvenie uzdevumi:
- veselīga dzīves veida veicināšana un sporta attīstība novada teritorijā;
- gada galveno sporta pasākumu plānošana, to realizēšana, finansu resursu piesaiste;
- sacensību organizēšana, komandu komplektēšana, to starta nodrošināšana dažāda līmeņa sacensībās;
- sporta klubu, sekciju darba koordinācija, finansiāla atbalsta plānošana un piesaiste;
- darbība, saistīta ar sporta objektu renovācijas projektiem, to realizāciju visos etapos;
- sadarbība ar pašvaldībām, uzņēmējiem, sporta institūcijām kopīgu sporta projektu realizācijā;
- sporta objektu izmantošana arī kultūras un citu sabiedrisku masu pasākumu rīkošanai;
- saimnieciskā darbība ar racionālu piešķirto līdzekļu izlietojumu.

 

Maksas pakalpojumu cenrādis (aktualizēts uz 31.12.2016).


Aizkraukles novada sporta halles nodarbību grafiks:

 

Aizkraukles novada halles lielās zāles nodarbību grafiku var apskatīt šeit: tiks precizēts

Aizkraukles novada halles mazās zāles nodarbību grafiku var apskatīt šeit: GRAFIKS