Izcenojumi

Aizkraukles novada sporta halles nomas maksa par telpu izmantošanu

Apstiprināta ar Aizkraukles novada pašvaldības Aizkraukles novada domes 26.10.2017. lēmumu Nr.227 (protokols Nr.10, 20.§.). Pielikums.

 

Maksas pakalpojumu cenrādis

AIZKRAUKLES NOVADA SPORTA CENTRAM

N.p.k.

Pakalpojums

Mēra vienība

Maksa

EUR bez PVN

1.

Visas spēļu zāles noma

stunda

16,53

2.

Viena spēļu laukuma noma

stunda

10,74

3.

Vieglatlētikas zonas (skrejceļš, bedre lekšanai) noma

stunda

8,32

4.

2.stāva vestibila noma

stunda

12,40

5.

Āra tenisa noma

stunda

3,31

6.

Telpu tenisa noma

stunda

6,61

7.

Galda tenisa telpas noma

stunda

0,83

8.

Trenažieru izmantošana

1 apmeklējums cilvēkam

1,66

9.

Trenažieru izmantošanas mēneša abonements

1 cilvēkam

14,94

10.

Vingrošanas, cīņas zāles noma

stunda

2,89

11.

Treniņu programmas sastādīšana

1 cilvēkam

13,02

12.

 No maksas atbrīvoti:

- novada vidusskolas skolēni fizkultūras stundu laikā;

- novada Sporta skolas grupu audzēkņi pēc Sporta centra sastādīta    grafika;

- invalīdi, pensionāri;

- novadā reģistrētie sporta klubi vietējo čempionātu un sporta spēļu rīkošanā.

13.

Stadiona (vieglatlētikas  skrejceļi  un sektori, spēļu laukumi)  noma

stunda

66,12

14.

Viena volejbola vai basketbola laukuma noma

stunda

6,64

15.

Futbola laukuma noma

stunda

21,70

16.

Īslaicīga telpu noma

m2  mēnesī

3,18

17.

Stadiona objektu noma bērnu vasaras sporta nometņu (oficiāli reģistrēto) dalībniekiem

savstarpēji vienojoties

18.

Stadiona objekti novada sportistiem

bez maksas

 

  1. 1.) Par maksas pakalpojumiem saņemtie līdzekļi tiek ieskaitīti iestādes budžetā.
  2. 2.) Atļaut Aizkraukles novada Sporta centra vadītājam slēgt īslaicīgus nomas līgumus iestādes nolikumā noteiktā kārtībā.
  3. 3.) Atļaut Aizkraukles novada Sporta centra vadītājam samazināt noteikto maksu līdz 50% izvērtējot konkrēto situāciju un pamatojumu.