Aizkraukles novada Sporta komisija

Valdis PADOMS - komisijas priekšsēdētājs,
Kaspars ŽIDOVS - komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Anita LUCKĀNE - sekretāre
locekļi:
Brigita KRAUZE,
Ivita ŠALE,
Zemgus VĪTOLIŅŠ,
Aigars ZĪMELIS.

26182772

valdispadoms
@inbox.lv

Nolikums

(apstiprināts

27.07.2017. lēm.nr.162)