Aizkraukles novada pašvaldības komiteju sastāvs un pieņemšanas laiki

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", Aizkraukles novada domes komitejās ievēlēti tikai domes deputāti. Komiteju darbu reglamentē Aizkraukles novada pašvaldības nolikums.

 

Finanšu komiteja

1. Leons Līdums - priekšsēdētājs,
2. Edgars Bricis,
3. Ingūna Grandāne

4. Guntis Jankovskis
5. Armands Kasparāns,
6. Valdis Padoms,
7. Nikolajs Sokols,

8. Anta Teivāne

9. Einārs Zēbergs

Novada pašvaldība,
206.kabinets,
t. 65133930
Informācija tiks precizēta

Domes finanšu komiteja izveidota, lai risinātu novada sociāli ekonomiskās problēmas un jautājumus, lai finanšu resursus sadalītu un novirzītu atbilstoši attiecīgā budžeta gada prioritātēm un novada sociālās un ekonomiskās attīstības perspektīvajām programmām.
Deputāti norunāja, ka sakarā ar to, ka no rajona padomes tiek pārņemta slimnīca, arī veselības aprūpes jautājumos iedziļināsies Finanšu komiteja.

 

 * Izglītības, kultūras un sporta komiteja

1. Anita Ostrovska – priekšsēdētāja,
2. Edgars Bricis - vietnieks,
3. Valdis Padoms

4. Zane Romanova

5. Anta Teivāne

6. Arvis Upīts

7. Ludmila Ušakova

Novada pašvaldība,

Lāčplēša ielā 1A, 203.kab.

Informācija tiks precizēta

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu komiteja izveidota, lai risinātu izglītības, kultūras un sporta jautājumus Aizkraukles novadā. Komiteja kontrolē novada kultūras un izglītības iestāžu darbu, piešķirto finansu līdzekļu izmantošanas lietderību, mantas apsaimniekošanu.

 

* Sociālo jautājumu komiteja

1. Anita Bicka - priekšsēdētāja,
2. Guntis Jankovskis

3. Zane Romanova

4. Edgars Ratnieks

5. Arvis Upīts

6. Ludmila Ušakova

7. Einārs Zēbergs

Novada pašvaldība,

Lāčplēša ielā 1A, 203.kab.
Informācija tiks precizēta

Sociālo un veselības jautājumu komiteja risina sociālās palīdzības un veselības aprūpes jautājumus novadā.