Aizkraukles novada domes komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Aizkraukles novada iedzīvotājiem izveidojusi komisijas.

 

Aizkraukles novada domes Administratīvā komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Einārs ZĒBERGS - komisijas priekšsēdētājs
Maija KESMINA - komisijas priekšsēdētāja vietniece
Laura MIKULOVA - sekretāre
locekļi:
Inga ALBIŅA,

Skaidrīte GARNELE,

Mirdza VAINOVSKA un Policijas pārstāvis

651 33932,
651 33930

Nolikums

(27.07.2017. lēmuma Nr.136 (protokols Nr.7, 4.§.) 

Aizkraukles novada Būvvalde

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Jans KOROLS – būvinspektors,
Juris LETINSKIS – vadītāja vietnieks,
Didzis GRUNDULIS – sekretārs, atbildīgais par dokumentu apriti un publikāciju,
Jānis BĀLIŅŠ,
Sarmīte STEPIŅA,
Ilona KĀGANE.
Apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās
8:00-12:00
13:00-17:00 
Lāčplēša ielā 1,
21. kabinetā

651 33943,
651 33928.

Nolikums

(24.07.2013.

lēm.Nr.142)

Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Lidija ZĪBĀRTE - komisijas priekšsēdētājs
Anatolijs TREIKALIŠS - komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Linda GAIDUKOVIČA - sekretāre,
locekļi:
Irīna ELKSNE,
Ināra GAILE,
Valija MŪRNIECE,
Ināra ZAĻIZNAJA.

651 33947,

26818682

Nolikums

(27.07.2017.

lēm.Nr.153)

Aizkraukles novada Sporta komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Valdis PADOMS - komisijas priekšsēdētājs,
Kaspars ŽIDOVS - komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Anita LUCKĀNE - sekretāre
locekļi:
Brigita KRAUZE,
Ivita ŠALE,
Zemgus VĪTOLIŅŠ,
Aigars ZĪMELIS.

26182772

valdispadoms
@inbox.lv

Nolikums

(apstiprināts

27.07.2017. lēm.nr.162)

Aizkraukles novada Attīstības komisija

Komisijas sastāvs
 Kontakti  Piezīmes
Jānis LAUKS - komisijas priekšsēdētājs
Ieva ERDMANE - komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Baiba KELLERE - sekretārs
locekļi:
Ludmila BELOGRUDOVA
Jānis BĀLIŅŠ
Ilona KĀGANE
Līga CIEMATNIECE
 651 33928

Nolikums

(27.07.2017. lēm.nr.137)

Aizkraukles novada pašvaldības Iepirkumu komisija

Komisijas sastāvs
Kontakti
 Piezīmes

Einārs ZĒBERGS - komisijas priekšsēdētājs,

Dzintars GRUNDŠTEINS - komisijas

priekšsēdētāja vietnieks,

Jans KOROLS,
Zinaida KRŪMIŅA,
Juris LETINSKIS,
Rolands ŠTEINBERGS.

651 33932,

651 33929

Nolikums

(24.07.2013.

lēm.Nr.146)

Aizkraukles novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Astra SILIŅA - komisijas priekšsēdētāja,

Anita OSTROVSKA - komisijas priekšsēdētāja vietniece,

Zane ROMANOVA

Zinaida KRŪMIŅA

Edgars BRICIS


Nolikums

(28.07.2011. ar grozīj.

24.07.2013.)

Aizkraukles novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Vēsma BĒRZIŅA - komisijas priekšsēdētājs,

Anita KOKINA,

Aldona BRITĀNE,

Evija SMILGĀJA,

Mārīte BROKA.

Lāčplēša iela 1, 55.kabinets (iepriekš piesakoties)

26499055

Nolikums

(28.01.2010. ar groz. 31.01.2013.)

Jaunatnes konsultatīvā komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Aiva LADUŠA - komisijas priekšsēdētāja,
Zane  ROMANOVA - komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
komisijas locekļi:
Jeļena KUZŅECOVA
Linda GALINO
Agita REISA - NIELSEN
Aizkraukles  novada  izglītības  iestāžu  skolēnu pašpārvalžu izvirzīts pārstāvis.

Nolikums

(27.07.2017. lēm.nr. 161)

Aizkraukles novada licencēšanas komisiju interešu izglītības programmu īstenošanai

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Anita OSTROVSKA - komisijas priekšsēdētājs,
Anta TEIVĀNE,

Astra SILIŅA.


Nolikums

(24.07.2013.

lēm.Nr.183)

Aizkraukles novada Starpinstitucionālo komisija ģimenes lietu jautājumos

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Inga ALBIŅA - komisijas priekšsēdētājs,
Ināra GAILE - komisijas priekšsēdētāja vietnieks,

Aiva LADUŠA,

Skaidrīte GARNELE,

Liāna PURVINSKA,

Astra SILIŅA,

Mārīte ZIRNE

Kristīne KARLSONE.


Nolikums

(24.07.2013. lēm.Nr.182)

Aizkraukles novada Ētikas komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Einārs ZĒBERGS - komisijas priekšsēdētājs,
locekļi:
Anita OSTROVSKA, 
Armands KASPARĀNS.

nolikums

(27.07.2017.

lēm.nr.138)

Aizkraukles novada Licencēšanas komisija pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Dzintars GRUNDŠTEINS - komisijas priekšsēdētājs,
Jānis BĀLIŅŠ - komisijas priekšsēdētāja vietnieks,

Laura MIKULOVA - sekretāre.

651 33930

24.07.2013.

lēm.Nr.144

Aizkraukles novada komisija par izglītojamo atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu kārtošanas

Komisijas sastāvs

Kontakti

Piezīmes

Astra SILIŅA - komisijas priekšsēdētājs,
Sarmīte KĻAVIŅA - komisijas locekļi

Inga ALBIŅA

 

23.02.2016. Rīkojums

Nr. 2-1-1/16/20

Aizkraukles novada domes komisija darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzībai

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Sarmīte STEPIŅA - komisijas priekšsēdētāja

Anita BICKA - priekšsēdētāja vietniece

Ingrīda KRĒSLIŅA - komisijas locekļi

Jānis BĀLIŅŠ

Ausma ZĪLĪTE


651 33944  

Nolikums

lēmumu  Nr.22 (protokols Nr.2, 22.§) 

 

 

Aizkraukles novada pašvaldības civilās aizsardzības komisija

Komisijas sastāvs Pārstāvošās iestādes Kontakti Piezīmes

1. Leons LĪDUMS -

Komisijas priekšsēdētājs

Aizkraukles novada pašvaldība

6513391,

29276729

Nolikums(24.07.2013.

lēm.Nr.147)

2. Guntars LAUKAZĪLE - Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks
VUGD Zemgales RB Aizkraukles daļa
3. Aldis BOGDANOVIČS - komisijas loceklis
AS "Latvenergo" Pļaviņu HES
4. Dzintars OSTAŅĒVIČS (Alda Bogdanoviča prombūtnes laikā) AS "Latvenergo" Pļaviņu HES
5. Aigars ZUPA - komisijas loceklis AS "Sadales tīkls" ZAR, Aizkraukles
nodaļa
6. Jānis BĀLIŅŠ - komisijas loceklis Aizkraukles pagasta pārvalde
7. Ēriks VIZULIS - komisijas loceklis SIA "Aizkraukles slimnīca"
8. Eduards TUMEĻKĀNS - komisijas loceklis Valsts Vides dienesta Madonas RVP vecākais inspektors
9. Ingus MANFELDS - komisijas loceklis ZS 55. kājnieku bataljons
10. Ilmārs GŪTMANIS - komisijas loceklis Valsts Meža dienesta Sēlijas
virsmežniecības vecākais mežzinis
11. Gudruna VECTIRĀNE - komisijas loceklis
SIA "Aizkraukles ūdens"
12. Arkādijs KUZŅECOVS - komisijas loceklis SIA "Aizkraukles ūdens"
13. Renārs DREIJERS - komisijas loceklis VP Zemgales RP Aizkraukles iecirknis
14. Modris BITE - komisijas loceklis SIA "Lauma A"
15. Einārs ZĒBERGS - komisijas loceklis Aizkraukles novada pašvaldība