Aizkraukles novada pašvaldības kontaktinformācija

 

Aizkraukles novada pašvaldības fiksētos telekomunikācijas sakarus nodrošina "Latvijas Mobilais Telefons" SIA (LMT). Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa uz Aizkraukles novada pašvaldību un tās iestādēm, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem. Lai noskaidrotu maksu par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora.

 


 

Administrācija

 

 

Aizkraukles Pagasta pārvalde

Aizkraukles novada Pašvaldības policija

  1. Bāriņtiesa
  2. Būvvalde

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzīvesvietas deklarēšana

Izglītības pārvalde

Sociālais dienests

Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs

Aizkraukles Novada sporta centrs

Novada kultūras nams

Aizkraukles Pilsētas bibliotēka

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs

 

Pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārzi)

 

Izglītības iestādes

 

 Kapitālsabiedrības, kur Aizkraukles novada pašvaldība ir 100 % kapitāldaļu īpašniece:

 

Kapitālsabiedrība, kur Aizkraukles novada pašvaldībai pieder 71% kapitāldaļu: