Budžets

 

  • Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada budžets apstiprināts ar 27.01.2016. domes sēdes lēmumu Nr.9 (protokols Nr.2, 7.§)

Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada budžets

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5

Pielikums 6

Pielikums 7


 

  • Aizkraukles novada pašvaldības 2015.gada budžets apstiprināts ar 28.01.2015. domes sēdes lēmums Nr.8 (protokols Nr.2, 7.§)

Aizkraukles novada pašvaldības 2015.gada budžets (ar visiem pielikumiem)

Grozījumi:

29.04.2015. Par grozījumiem 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2015/1“Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”


  • Aizkraukles novada pašvaldības 2014.gada budžets apstiprināts ar 24.01.2014. domes sēdes lēmumu Nr.10 (protokols Nr.1, 10.§)

Aizkraukles novada pašvaldības 2014.gada budžets (ar visiem pielikumiem)

Grozījumi:

26.03.2014. Par saistošo noteikumu Nr.2014/4 "Grozījumi 24.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2014.gadam" apstiprināšanu

06.05.2014. Par grozījumiem 24.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2014/1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2014.gadam"

30.07.2014. Par grozījumiem 24.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2014/1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2014.gadam"

24.09.2014. Par grozījumiem 24.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2014/1 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2014.gadam"


  • Aizkraukles novada pašvaldības 2013.gada budžets apstiprināts ar 31.01.2013. domes sēdes lēmumu Nr.31 (protokols Nr.2, 30.§.)

Aizkraukles novada pašvaldības 2013.gada budžets (ar visiem pielikumiem)

Grozījumi:

25.04.2013. Par saistošo noteikumu Nr.2013/4 "Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2013.gadam" apstiprināšanu

30.05.2013 Par saistošo noteikumu Nr.2013/7 „Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu

24.07.2013. Par saistošo noteikumu Nr.2013/9 „Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu

28.08.2013. Par saistošo noteikumu Nr.2013/7 „Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu

25.09.2013. Par saistošo noteikumu Nr.2013/7 „Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu

30.10.2013. Par saistošo noteikumu Nr.2013/7 „Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu

11.12.2013. Par saistošo noteikumu Nr.2013/7 „Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu

27.12.2013. Par saistošo noteikumu Nr.2013/7 „Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu  • Aizkraukles novada pašvaldības 2012.gada budžets apstiprināts ar 26.01.2012. domes sēdes lēmumu Nr.23 (protokols Nr.2, 21.§.)

Aizkraukles novada pašvaldības 2012.gada budžets (ar visiem pielikumiem)

Grozījumi:

26.04. 2012. Par saistošo noteikumu Nr.2012/10 "Grozījumi 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2012.gadam" apstiprināšanu

31.05.2012. Par saistošo noteikumu Nr.2012/10 "Grozījumi 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2012.gadam" apstiprināšanu

28.06.2012. Par saistošo noteikumu Nr.2012/10 "Grozījumi 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2012.gadam" apstiprināšanu

26.07.2012. Par saistošo noteikumu Nr.2012/10 "Grozījumi 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2012.gadam" apstiprināšanu

30.08.2012. Par saistošo noteikumu Nr.2012/10 "Grozījumi 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2012.gadam" apstiprināšanu

27.09.2012. Par saistošo noteikumu Nr.2012/10 "Grozījumi 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2012.gadam" apstiprināšanu

25.10.2012. Par saistošo noteikumu Nr.2012/10 "Grozījumi 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2012.gadam" apstiprināšanu

29.11.2012. Par saistošo noteikumu Nr.2012/10 "Grozījumi 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2012.gadam" apstiprināšanu

13.12.2012. Par saistošo noteikumu Nr.2012/10 "Grozījumi 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2012.gadam" apstiprināšanu

28.12.2012. Par saistošo noteikumu Nr.2012/10 "Grozījumi 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2012.gadam" apstiprināšanu


  • Aizkraukles novada pašvaldības 2011. gada budžets apstiprināts ar 27.01.2011. domes sēdes lēmumu Nr.25 (protokols Nr. 1, 25.§.) 

Aizkraukles novada pašvaldības 2011. gada budžets   • Aizkraukles novada pašvaldības 2010. gada budžets apstiprināts ar 28.01.2010. domes sēdes lēmumu Nr.50 (protokols Nr. 2, 42.§.)

Aizkraukles novada pašvaldības 2010. gada budžets


  • Aizkraukles novada domes 2009. gada budžets apstiprināts ar 29.01.2009. domes sēdes lēmumu Nr. 4 (protokols Nr, 1, 4.§.)

Aizkraukles novada domes 2009. gada budžets


  • Aizkraukles novada domes 2008. gada budžets apstiprināts ar 10.01.2008. domes sēdes lēmumu Nr. 6 (protokols Nr, 1, 6.§.)

Aizkraukles novada domes 2008. gada budžets