Budžeta izpilde

  • Lēmums par Aizkraukles novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi pieņemts 28.01.2015. domes sēdē, lēmums Nr.8 (protokols Nr.2, 2.§)

2014.gada budžeta izpilde

 

  • Lēmums par Aizkraukles novada pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi pieņemts 24.01.2014. domes sēdē, lēmums Nr.5 (protokols Nr.1, 5.§)

2013.gada budžeta izpilde

 

  • Lēmums par Aizkraukles novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi pieņemts 31.01.2013. domes sēdē, lēmums Nr.26 (protokols Nr.2, 25.§.)

2012.gada budžeta izpilde

 

  • Lēmums par Aizkraukles novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi pieņemts 26.01.2012. domes sēdē, lēmums Nr.18 (protokols Nr.2, 16.§.)

2011.gada budžeta izpilde

 

  • Lēmums par Aizkraukles novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi pieņemts 27.01.2011. domes sēdē, lēmums Nr.18 (protokols Nr.1, 18.§.)

2010.gada budžeta izpilde

 

  • Lēmums par Aizkraukles novada pašvaldības 2009.gada budžeta izpildi pieņemts 28.01.2010. domes sēdē, lēmums Nr.46 (protokols Nr.2, 38.§.)

2009.gada budžeta izpilde

 

  • Lēmums par Aizkraukles novada domes 2008.gada budžeta izpildi pieņemts 29.01.2009. domes sēdē, lēmums Nr.1 (protokols Nr.1, 1.§.

2008.gada budžeta izpilde