Dokumenti

Aizkraukles novada pašvaldības un domes darbu regulē šādi normatīvie akti.