Būvvalde

 

Būvniecības valsts kontroles birojs www.bvkb.gov.lv

 

Aizkraukles novada pašvaldības Būvvalde

Komisijas sastāvs Kontaktinformācija Piezīmes
Jans KOROLS – būvinspektors,
Juris LETINSKIS – vadītāja vietnieks,
Didzis GRUNDULIS – sekretārs, atbildīgais par dokumentu apriti un publikāciju,
Jānis BĀLIŅŠ,
Sarmīte STEPIŅA,
Ilona KĀGANE.

Apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās
8:00-12:00
13:00-17:00 
Lāčplēša ielā 1,
21. kabinetā

65133905,
29278835 

(Būvinspektors,

Būvvaldes vadītājs)

651 33943 (vadītāja vietnieks)

didzis.grundulis@aizkraukle.lv

Nolikums

(24.07.2013.

lēm.Nr.142)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

 

29.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 3 "Pašvaldības nodeva par būvvatļaujas saņemšanu Aizkraukles novadā" (pdf formātā).

 

VEIDLAPAS

Informācija par saņemtajiem būvniecības ierosinājumiem

Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes

Akceptēšanai iesniegtie būvprojekti

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai

Informācija par būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Izsniegtie arhitektūras izdevumi

Akceptētie būvprojekti

Izsniegtās būvatļaujas