Veidlapas

Lai paātrinātu sadarbību starp pašvaldību un klientiem, piedāvājam visbiežāk izmantojamās veidlapas, kuras jums ir iespēja aizpildīt mājās un ierasties domē jau ar aizpildītu dokumentu.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Rakstot e-pastu uz pašvaldības oficiālo e-pastu dome@aizkraukle.lv, pieņemam arī elektroniski parakstītus dokumentus (balstoties uz šīm veidlapām).

 

Citu valsts iestāžu piedāvātos e-pakalpojumus iespējams izmantot portālā www.latvija.lv.

 

Latvenergo

Lattelecom