Deju kolektīvs "Radi"

Vadītāja:
Una Stakle
Darbojas:
Aizkraukles pilsētas kultūras namā
Dibināts:
2002.gadā
Mēģinājumi notiek:
Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 19.30 līdz plkst. 22.30
Dalībnieki:
28
Piedalījušies festivālos: Horvātijā, Polijā, Austrijā, Vācijā, Lietuvā, Ungārijā, Horvātijā, Serbijā.
Rezultāti skatē:
2013. gada Aizkraukles deju apriņķa skatē iegūts ??? diploms.
Kontaktinformācija: una.st@inbox.lv; 26567013 (Una Stakle)