Jauniešu deju kolektīvs "Zeļļi"

Vadītāja:
Una Stakle
Darbojas:
Aizkraukles pilsētas kultūras namā
Dibināts:
2007. gadā
Mēģinājumi notiek:
Pirmdienās un trešdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00
Dalībnieki:

Piedalījušies festivālos: Ungārijā
Rezultāti skatē:
2013. gada Aizkraukles deju apriņķa skatē iegūts ??? diploms.
Kontaktinformācija: una.st@inbox.lv; 26567013 (Una Stakle)