Vīru koris "Staburags"

Vadītāji:
Māra Batraga, Ainars Meness
Koncertmeistare:

Inga Stazdiņa Hohlova
Darbojas
:
Aizkraukles pilsētas kultūras namā
Dibināts: 1967.gadā

Mēģinājumi notiek:
Pirmdienās no plkst.19.00

Dalībnieki:
Dažāda vecuma vīrieši
Piedalījušies festivālos:
Latvijā, Lietuvā, Santpēterburgā, Tartu
Kontaktinformācija:

mobilais tālrunis 29674431 (Māra),

e-pasts mara.batraga@inbox.lv.