Aizkraukles pagasta kultūras nams

Aizkraukles pagasta kultūras nams, celts 1988.gadā, atklāts 1989.gada 20.februārī. Estrāde atklāta 1989.gada vasarā.
Kultūras namā atrodas arī Aizkraukles pagasta pārvalde, bibliotēka un vienīgais pārtikas veikals pagasta centrā. Telpas mēģinājumiem izmanto četri deju kolektīvi (deju kopas "Aizkrauklis" vidējās paaudzes un senioru grupas un deju kolektīva "Pēda" jauniešu un vidējās paaudzes grupa), vokālie ansambļi (sieviešu ansamblis "Spīdala" un vīru vokālais ansamblis), deju orķestris "Pagrabs". Pagasta kultūras nams ir aktīvs, sadarbojoties ar ārvalstīm.
Kopš 2009. gada nogales - apvienots ar pilsētas kultūras namu, izveidojot vienotu novada kultūras namu, kurš savu darbību realizē divās ēkās - Kalna ielā 20 un Spīdolas ielā 2.
Kultūras nama adrese: Kalna iela 20, Aizkraukles pagasts, LV 5102,
e-pasts anta.teivane@aizkraukle.lv (arī info@aizkraukle.lv).