Deju kopa "Aizkrauklis"

"Aizkrauklis" dibināts 1984. gadā, bet kopš 2007.gada darbojas kā divi vienā, t.i., blakus vidējās paaudzes deju kolektīvam tika izveidots senioru deju kolektīvs
Vadītājs:
Inita Vilciņa
Darbojas:
Aizkraukles pagasta kultūras namā
Mēģinājumi:
Vidējās paaudzes dejotājiem - pirmdienās, trešdienās,
senioru deju kolektīvam - otrdienās, ceturtdienās
Ja nepieciešams, mēģinājumu dienas savstarpēji variējam, piemērojoties dejotāju darba grafikiem.
Dalībnieki:
19 vidējās paaudzes un 16 senioru dejotāji.
Priecājamies par katru jaunu dalībnieku, atbalstām viņu, jo vairākiem pašreizējiem abu grupu dejotājiem "Aizkrauklis" ir viņu pirmais deju kolektīvs.
Dalība festivālos:
Armēnijā, Ungārijā, Lietuvā, Horvātijā, Austrijā, Rumānijā, Francijā, Čehijā, Polijā, Itālijā, Holandē, Turcijā
Rezultāti skatē :
2013. gadā vidējās paaudzes deju kolektīvs E grupā ieguva 1. pakāpes diplomu,
senioru deju kolektīvs F grupā arī ieguva 1. pakāpes diplomu.
Kontaktinformācija:

initavi@inbox.lv, mob. 29519464 (Inita)