Pakalpojumi

Aizkraukles novada 2014.gada 27.februāra  domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 26 (protokols nr. 2.,3.§)

"Par maksas pakalpojumiem Aizkraukles novada iestādēs", kas nosaka Aizkraukles novada pašvaldības iestāžu sniegto pakalpojumu maksu.

Domes lēmums nosaka šādu Aizkraukles novada kultūras nama sniegto pakalpojumu maksu:

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa EUR

2.stāva zāles (jebkuras) noma informatīvi izglītojošiem pasākumiem

stunda

7,00

2.stāva zāles (jebkuras) noma atpūtai un izklaidei

stunda

14,00

deju (mazās) zāles noma informatīvam pasākumam (1.stāvā)

stunda

14,00

deju (mazās) zāles noma izklaides pasākumam (1.stāvā)

stunda

31,00

koncertzāles noma informatīvi izglītojošiem pasākumiem

stunda

44,00

koncertzāles noma izklaides pasākumiem

stunda

58,00

zāļu noma biļešu pasākumiem

% no ienākumiem 

aktieru telpas noma

stunda

7,00

apskaņošana un apgaismošana:

informatīvā pasākumā

pasākums

71,00

izklaides pasākumā

pasākums

142,00

biļešu pasākumos līgumā ar organizatoru

% no ienākumiem

pagasta estrādes noma:

dienas bezmaksas pasākumam

pasākums

71,00

vakara - nakts bezmaksas pasākumam

pasākums

142,00

biļešu pasākumam

% no ienākumiem

pagasta koncertzāles noma:

 

informatīvi izglītojošiem pasākumiem

stunda

14,00

koncertzāles noma izklaides pasākumiem

stunda

31,00

pagasta deju zāles noma:

 

 

informatīviem pasākumiem

stunda

7,00

izklaides pasākumiem

stunda

14,00

zāļu noma biļešu pasākumiem

% no ienākumiem

zāles noma semināriem

stundā

7,00

 

Cenrādis stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.