Aizkraukles novada sociālā dienesta kontaktinformācija

Sociālais dienests atrodas Aizkraukles sociālajā centrā, Daugavas ielā 1, Aizkraukles pilsēta, LV 5101.

 

Sociālais dienests klientus pieņem:
Pirmdienās 8.15-12.00
Otrdienās 9.00-12.00 13.00-18.00
Trešdienās (klientus nepieņem)
Ceturtdienās 13.00-17.00
Piektdienās (klientus nepieņem)

 

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts Kab.
Vadītājs Ināra Gaile 65133940
29465310
soccentrs
@aizkraukle.lv
 3
Vadītāja vietnieks Inese Ņikoņenoka 64901025 inese.nikonenoka
@aizkraukle.lv
 12
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni ar bērniem Zane Brovacka
65133941

 zane.brovacka

@aizkraukle.lv

 11
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni ar bērniem Skaidrīte Garnele

65133941

 skaidrite.garnele

@aizkraukle.lv

 14
Sociālā darbiniece aprūpes, ievietošanas SAC un personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketas aizpildīšanas jautājumos

Inese Keiša

 65128276 inese.keiša
@aizkraukle.lv
 1
Sociālā darbiniece klientu pieņemšanā Ilze Kļaviņa  65133942 ilze.klavina
@aizkraukle.lv
 2
Sociālā darbiniece klientu pieņemšanā Inga Tarvida
65133942

inga.tarvida

@aizkraukle.lv

2
Dienas centra bērniem "Pasaciņa" organizatore

Linda Pozņiaka

65133962
Aizkraukles bērnu un jauniešu centra telpās no pirmdienas līdz ceturtdienai
Dienas centra pensijas vecuma personām "Pīlādzis" organizatore

Irēna Žurzdina

65128531  15
Sociālā darbiniece asistenta pakalpojuma, sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanai un klientu pieņemšanā Aizkraukles pagastā Maija Kesmina 65122246

maija.kesmina

@aizkraukle.lv

Klientu pieņemšana pagasta pārvaldē – otrdien 8:oo-17:00,
ceturtdien 13:00-17:oo
Klientu pieņemšana Aizkrauklē pirmdien, trešdien

Sociālā darbiniece klientu pieņemšanā

Agnese

Lavrennikova   

65133942

agnese.lavrennikova@

aizkraukle.lv

2
Sociālās palīdzības administrēšanas pārzine Velta Liekne
65133942
velta.liekne
@aizkraukle.lv
 7

Lietvedības pārzine un personāllietu speciāliste        

Linda Gaidukoviča    64901028

linda.gaidukovica@

aizkraukle.lv

Saimniecības pārzine Laila Magina  65133942

 laila.magina

@aizkraukle.lv

 6
Dežurants Inta Piļāne  65133942    Vestibils
Ēkas uzraugs  Andris Kivlenieks     Spīdolas 18