Apskates objekti Aizkraukles novadā

Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā ietilpst Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles pagasts. Īss apraksts par novadā esošajiem apskates objektiem. Plašāku informāciju lūdzam skatīt, spiežot uz aktīvajām saitēm vai izvēlnē lapas kreisajā pusē.

 

Pilsētas teritorijā

 

Laikmeta griežos un Daugavas uzpludinājumā neskartajā kultūrvidē atrodas Kalna Ziedu zemnieku viensēta ar ēkām un augļu dārzu.
Jaunais un mūsdienīgais te sadzīvo ar seno un mūžīgo, paaudzēs saglabāto. Ēkas ietilpst plašākā kultūras pieminekļu – pilskalns un svētozols – kompleksā. Dzīvojamā ēka rekonstruēta 1989.gadā, uz kūts pamatiem 1994.gadā uzcelta Krātuves ēka, 2000.gadā vāgūža vietā uzcelts Izstāžu nams.

Kompleksā ietilpst arī pagrabs ar lauku stilā veidoto ailu. Kalna Ziedu izveidē veiksmīgi savienoti Vidzemes sētas plānojuma principi.

Kopš 1989.gada 18.novembra Kalna Ziedos mīt Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs. Ar Eiropas Padomes atzinumu (1995.) par koka mantojuma saglabāšanu muzejam dāvināts zilais zeltzvaigžņu karogs.
GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
Lat:56.5985282   Lon:  25.2726527

 

Ar Pļaviņu HES celtniecību sešdesmitajos gados sākās Aizkraukles pilsētas vēsture. 1967.gadā toreizējais P. Stučkas ciemats, kurā dzīvoja HES cēlāji, kļuva par pilsētu.

Pļaviņu HES tika uzcelta ļoti īsā laikā - piecos gados, no 1961. gada līdz 1966. gadam.

GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
Lat: 
56.5863269   Lon: 25.2396933 

 

 

Kalnaziedu pilskalns atrodas Pļaviņu HES ūdenskrātuves labajā krastā Aizkraukles pilsētas austrumu pusē pie Kalna ziedu mājām, kur tagad atrodas Aizkraukles muzejs.

GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
Lat: 56.6002754   Lon:  25.2722553  
  

 

 

 

 

 

Tēlnieces Gaidas Grundbergas veidotais piemineklis godina eposu "Lāčplēsis" un tās galvano varoni, uzvarot cīņu pār tumsas spēkiem. Parasti šeit, skvērā pie Lāčplēša ielas, katru gadu 11. novembrī - Lāčplēša dienā - tiek godināti pilsētas un visas valsts varoņi.

GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
Lat: 
56.6003900   Lon: 25.2574526 
            

 

 

 

 

Atrodas Aizkraukles pilsētā Daugavas krastā. Arhitekts Juris Letinskis. Celtniecībā izmantots klasisks baznīcas tips, kur galvenā ir lūgšanas funkcija. Pirmo reizi pēc kara jauno baznīcu būvniecībā tiek pielietota katoļu dievnama visspecifiskākā detaļa – 2 torņi, kas iezīmē konfesionālo piederību.

GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
Lat: 
56.5986662   Lon: 25.2652951


 

Baznīcas arhitekte – Rudīte Lipore. Projekta risinājumu netradicionālu dara draudzei paredzēto palīgtelpu dominējošais īpatsvars. Dievnams iesvētīts 1998. gadā.

GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
Lat: 
56.6106386   
Lon: 25.2675203

 

 

 

 

Pagasta teritorijā

 

Ielejas teritorija aizsargājama jau kopš 1962. gada, tas atrodas vienā no senāk apgūtajiem un apdzīvotajiem apvidiem Latvijā. Dabas parks atrodas Aizkraukles, Skrīveru un Sērenes pagastu teritorijās 1091 ha platībā, no tā 1/5 aizņem Daugava.

GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
Lat: 
56.5935606   
Lon: 25.2251100

 

Links uz audiostāstu par dabas parku "Daugavas ieleja"

 

 

Aizkraukles viduslaiku ordeņpils drupas atrodas Aizkraukles pagastā Daugavas ielejas dabas parka teritorijā.

Aizkraukles mūra pils pie Karikstes upes ietekas celta ap 1211.gadu lielā steigā kā aizsargs pret leišu sirotājiem un tajā saimniekoja Zobenbrāļu ordeņa komturi. 1226.gadā (citur - 1230.g) to ieņēma Viesturs, bet nespēja tur ilgi noturēties.

GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
Lat: 
56.6143934   Lon: 25.1530775 

 

Baznīca atrodas šosejas Rīga - Daugavpils (A6) malā, netālu no Skrīveru robežas un ir viens no Daugavas ielejas dabas parka objektiem. Baznīca ir republikas nozīmes arhitektūras piemineklis, mūsu novadā tai ir vēsturiska nozīme.
Mūra baznīcu esošajā vietā uzbūvēta 1680.gadā.
Baznīcā atrodas mākslas darbs – A.Annusa altārglezna "Kungs, palīdzi, mēs grimstam!".

GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
L
at: 
56.6184172   Lon: 25.1454431

 

Kaļķu cepļa vietā savulaik bijuši lieli degakmens krājumi. Laikā, kad ceplis darbojies, diennaktī iegūts apmēram 12 tonnu kaļķu.
Te ir arī dolomīta atsegumi, kas saglabā vēlīnā devona laikmeta fosiliju zīmes – tajā var saskatīt zivju, aļģu un gliemežvāku nospiedumus.
Abi apskates objekti atrodas dabas parkā "Daugavas ieleja"

GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
56.5929577   Lon: 25.2142117

 

Vecie kapi, kas arī atrodas Daugavas ielejas dabas parkā, tev sniegs ieskatu vissenāko Aizkraukles dzimtu vēsturē. Te daudz interesantu kapakmeņu, krustu, metāla nožogojumu.
Simpātiska ir arī veco kapu kapliča, kurā pēdējo reizi zvanīts 2003. gadā.
Par vecajiem kapiem ir arī leģenda.

GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
56.6114878   Lon: 25.1707651

 

 

Viena no Daugavas ielejas dabas parka interesantākajām vietām ir Karikstes upe. Tās līkločos celta kādreizējā Aizkraukles mūra pils, kurā mitinājās vācu muižnieki. Pie tās ietekas Daugavā savulaik atradās osta.

GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
56.6114878   Lon: 25.1707651

 

 

 

 

Akmeni 1989. gadā pēc personiskas iniciatīvas no Daugavas ielejas līdz kultūras namam atveda toreizējā kolhoza "Aizkraukle" traktorists Jānis Krumbergs. Kolhoza priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš ar valdes atbalstu pasūtīja vietējam pieminekļu meistaram Voldemāram Stiliņam iekalt akmenī tekstu un noformēt to.

GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
Lat: 
56.6154554   Lon:   25.2243687

 

 

 

 

 

 

 

Saukts arī par Upurakmeni un velna akmeni.
Izrakumi un tautas nostāsti liecina, ka Meļķitāru Muldakmens kā kulta vieta izmantots līdz pat 19.gs vidum. Uzskatījuši, ka ūdens, kurš sakrājies muldā, dziedina. Par ārstēšanos ļaudis metuši muldā sīkas monētiņas.
GPS koordinātes pēc www.balticmaps.eu
Lat: 
56.6602135   Lon: 25.2027507