Kaļķu cepļa drupas un dolomītu atsegumi

A.Turlajas fotoKaļķu cepļa vietā savulaik bijuši lieli degakmens krājumi. Laikā, kad ceplis darbojies, diennaktī iegūts apmēram 12 tonnu kaļķu. Cepļa vietā kaļķu iežu ir ļoti daudz. Aprēķināts, ka ceplim te darba pietiktu apmēram 100 gadiem. Te ir arī dolomīta atsegumi, kas saglabā vēlīnā devona laikmeta fosiliju zīmes – tajā var saskatīt zivju, aļģu un gliemežvāku nospiedumus. Dolomīta atsegumi veido amfiteātri ar lielisku akustiku. Šai vietai garām gājis lielais tirdzniecības ceļš.