Paziņojumi

SIA "Aizkraukles siltums" paziņojums

2016.gada aprīlī Aizkraukles novada siltumenerģijas patērētājiem tiks piemērots ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 24.februāra lēmumu Nr.21 "Par Aizkraukles novada pašvaldības SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" pie dabas gāzes tirdzniecības cenas 163,63 EUR/tūkst.nm3 siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs 44,04 EUR/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

SPRK 2016.gada 24.februāra lēmumu Nr.21 var iepazīties: https://www.vestnesis.lv/op/2016/40.10?search=on

 

SIA "Aizkraukles siltums" paziņojums

Pamatojoties uz A / S "Latvijas Gāze" paziņojumu, kas publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" , ka 2015.gada jūlija  mēnesī   lietotājiem ar dabas gāzes gada patēriņu virs 25 tūkst.nm tiks piemēroti dabas gāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi, kas atbilst dabas gāzes tirdzniecības cenai līdz 220,55 EUR/tūkst.nm  .

Ar 2015.gada 1.jūliju  SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" pielietos sekojošus diferencētus siltumenerģijas tarifus pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 220,55 EUR/tūkst.nm  . Aizkraukles novada Sabiedrisko Pakalpojumu regulatora 2008.gada 02.septembra lēmums (protokols Nr.21, 2., 3. § un 2009.gada 25.maija protokols Nr. 9,2., 3. §):

 

Aizkraukles pilsēta

 

Fiziskas personas

Divpakāpju tarifs 

1.Siltumenerģijas mainīgā tarifa daļa 36,88  EUR/MWh  + 12% PVN

2.Siltumenerģijas pastāvīgā tarifa daļa  0,1767 EUR/m2   + 12% PVN

Juridiskās personas

Siltumenerģijas  tarifs 47,07 EUR/MWh  + 21% PVN

 

Aizkraukles pagasts

 

Fiziskas personas

Siltumenerģijas  tarifs 40,91 EUR/MWh   + 12% PVN

Juridiskās personas

Siltumenerģijas  tarifs 40,91 EUR/MWh   + 21% PVN

Uzņēmumam katru mēnesi mainās siltumenerģijas tarifs atkarīgi no Latvijas gāzes paziņotās dabas gāzes tirdzniecības tarifa tekošā mēnesī,  tas var palielināties un var samazināties.

 

Ar A/S Latvijas gāze paziņojumu var iepazīties : http://www.lg.lv/uploads/filedir/File/Vestnesis/2015/2015.07._Tarifi.pdf

SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" ir  dabas gāzes 5.lietotāju grupā.

 SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" siltumenerģijas  tarifiem var iepazīties http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/_PVR_Lemums_20080902.pdf

 

SIA "Aizkraukles siltums" iepriekšējie paziņojumi

Siltumenerģijas patēriņš Aizkraukles novadā

Parāds par siltumenerģiju uz apkurināmās platības 1m2 Aizkraukles novada dzīvojamajās mājās