Pieejamās telpas

 

Uz 2015 gada septembri Aizkraukles novadā pieejamās telpas, kuras piedāvā izmantot ofisiem, birojiem, ražošanai u.c.

 

Nr.p.k.

Adrese

Ēkas kadastru Nr.

Telpas Nr./stāvs

Telpas platība m2

Piezīmes

1.

Lāčplēša iela 4,

Aizklrauklē

32010020106003

239/II 14,5  
2. 235/II 10.6  

3.

243/II

31.1

 

4.

242/II

30.00

 

5.

240/II

45.40

14.0

divas caurstaigājamas telpas

6.

315/III

4.8

8.3

12.5

10.7

9.1

2.3

 

7.

314-2/III

10.6

 

8.

316/III

12,4

11.9

13.5

trīs caurstaigājamas telpas

9.

Spīdolas iela 11,

Aizkrauklē

32010020109003

101/II

14.6

2.kāpņu telpa

10.

 

 

105/II

15.7

2.kāpņu telpa

11.

 

 

bez Nr.

17.10

25.70

Otrā stāva labajā pusē

12.     bez Nr. 29.60 Otrajā stāvā
13. Lāčplēša iela 1, Aizkraukle   29/III 14,1  
14.
  50/IV 14,1  
15.     54/IV 14,1  
16.     3/I 59,50  

Sīkāka informācija:

1. SIA "Lauma A" Ināra Zaļiznaja - 65133799.

2. Pašvaldības NĪ speciāliste Sarmīte Stepiņa - 65133944.