Aizkraukles novada pašvaldības būvvaldes informācija

Būvniecības informācijas sistēmas ģeotelpiskā informācija par būvniecības procesiem:

https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/map

 

Izsniegtās būvatļaujas

 

Akceptētie būvprojekti

Izsniegtie arhitektūras uzdevumi