Aizkraukles novada būvvaldes informācija

Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes