Aizkraukles novada Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi

Aizkraukles novadā sociālos pakalpojumus var saņemt saskaņā ar 29.11.2007. pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Aizkraukles novadā", bet sociālās palīdzības pabalstus - saskaņā ar 26.11.2009. pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā".

 

Aizkraukles novada Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi: