Aizkraukles Nevalstiskās organizācijas


Adrese

Organizācijas vadītājs

Kontaktinformācija

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA

Aizkraukles latviešu biedrība

Spīdolas iela 2, Aizkraukle

Juris Vanags - valdes priekšsēdētājs

Harijs Jaunzems - valdes loceklis

29780288,
juris.vanags@inbox.lv

29472403

Aizkraukles reģionālā Tautskola

Lāčplēša iela 1, Aizkraukle

Anita Ostrovska

65120496, 29497587, aizregtautskola@inbox.lv
http://www.draugiem.lv/
aizkraukles-tautskola/

Krievu biedrība "LAD"

Spīdolas 11, Aizkraukle

Ludmila Ušakova

29263735

ludmila.usakova
@inbox.lv

Psiholoģiskās palīdzības centrs

Spīdolas 11, Aizkraukle

Aldona Britāne - valdes priekšsēdētāja

Vēsma Sīpola - valdes locekle

29727772

26499055;
ppc.aizkraukle@inbox.lv

http://www.aizkrauklesppc.lv/

"Kalna Ziedu godi"

"Kalna Ziedi", Aizkraukle

Dzintra Cepure

28305405

dzintra.cepure@inbox.lv

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija

Lāčplēša 1, Aizkraukle

Anta Zāģere

26457765
anta.zegere@lizda.lv
www.lizda.lv

ĢIMENES, BĒRNU UN JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJAS

Galaktika (jauniešu organizācija)

Spīdolas 11, Aizkraukle

Silvija Brīgere - valdes priekšsēdētāja

26130212,

silvija.brigere@inbox.lv

http://aizkrauklesbjc.wix.com/bjcaizkraukle#!untitled/c129j

Vecāki Aizkrauklei

Lāčplēša 27-100, Aizkraukle

Zane Romanova - valdes priekšsēdētāja

vecaki.aizkrauklei@inbox.lv

28489802;
zane.romanova@inbox.lv

http://vecakiaizkrauklei.
wordpress.com/

http://www.draugiem.lv/
vecaki-aizkrauklei/

SOCIĀLĀ JOMA, VESELĪBA

Latvijas Sarkanais Krusts, Viduslatvijas komitejas Aizkraukles nodaļa

Spīdolas iela 11, Aizkraukle, LV 5101

Ieva Petkeviča

22046992;
lskaizkraukle@inbox.lv

 

Aizkraukles novada pensionāru biedrība

Daugavas 1a, Aizkraukle, LV - 5101

Silvija Ozoliņa

Zinaida Geršabeka - vietniece
Kasiere: Marija Cine (pirmdienās no plkst. 10:00 – 12:00)

29405396;
silvijao@inbox.lv   

20308770

28665197

Latvijas savienība "Černobiļa" Aizkraukles nodaļa

Merķeļa iela 11-403, Rīga, LV-1050

Nikolajs Sokolovs

27020774

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" Aizkraukles reģionālā nodaļa

Melnsila iela 13, Rīga, LV-1046

Sarmīte Luberte - vadītāja

29102166

dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

http://www.dzivibaskoks.lv/

VIDE (daba un dzīvnieki)

Dabas parka "Daugavas ieleja" atbalsta biedrība

Kalna iela 20

Aizkraukles pagasts

LV – 5102

Guna Zabolocka –priekšsēdētāja

Imants Baumanis – valdes loc.

29429195

29149439
daugavasieleja
@inbox.lv

Daugavas Ceļotājs

 

Agris Ladušs - valdes priekšsēdētājs

22449693

https://www.facebook.com/daugavascelotajs/

Daugavas Savienība

Lāčplēša 1, Aizkraukle, LV – 5101

 

Ivars Sekacis – valdes pr.

Jana Lužaite – k.pers.

J.Lužaite – 65133917,
F – 5122266

jana.luzaite@aizrp.lv

I.Sekacis – 29268057

http://www.daugavas
savieniba.lv/index.php

Daugavas Senielejas Raganas

"Dzilnas", Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5102

Anita Turlaja

28372730

Kinoloģiskā biedrība "Baltelite"

Jaunceltnes 53-35, Aizkraukle

Anita Cibiņa

25917851

baltelite@inbox.lv

Latvijas Lielo aizsprostu biedrība

Tilta iela 1, Aizkraukle

Dzintars Ostaņevičs

26510699

Dzintars.Ostanevics@
latvenergo.lv

Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība "Felida"

Spīdolas 11, Aizkraukle

Aina Brimerberga

29872678;
Fakss: 65133908;
felida@tvnet.lv;

www.felida.lv

SAIMNIEKOŠANA, LAUKU ATTĪSTĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA

Aizkraukles rajona partnerība

Lāčplēša 1, Aizkraukle

Alda Paura

29487108, alda.paura
@aizkraukelspartneriba.lv
   

Aizkraukles rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

Dārza iela 9, Aizkraukle

Māris Arnītis

29116883

SPORTS

Biedrība "Motorsport 77" "Laivinieki", Aizkraukles pagasts Ieva Millere, Lotārs Millers, Ivars Uss Tel.: +37129105055
e-pasts: motorsport77@inbox.lv
Mājas lapa: www.motorsport77.lv

Sporta klubs "Aizkraukle"

Draudzības krastmala 6, Aizkraukle

Edgars Ratnieks

29269866; edgars.ratnieks@gmail.com

Sporta klubs "Aizkraukle AV"

Sprīdīša iela 4-1, Aizkraukle, LV – 5101

Juris Benjavs

26462637

Sporta klubs "Garām ejot"

Bērzu 2-50 Aizkraukle, Lv – 5101

Dainis Eglītis

26138879

Futbola klubs "Aizkraukle"

Draudzības krastmala 6

Fjodors Gička

29451989

Sporta klubs "Aizkraukle/Fans"

Birzes iela 4, Aizkraukles pagasts, LV-5101

Aigars Šalme

22014515

FC "Aizkraukle"

Lāčplēša 12- 51, Aizkraukle, LV-5101

Māris Jozēns

26193278

Biedrība "Skrīveri un Aizkraukle" bērnu un jauniešu handbola klubs

Stacijas laukums 1, Skrīveri, LV-5125

Aldis Rakstiņs, Juris Gailis

26524020;
aldis@skriveri.lv

Latvian martial arts confederation

Lāčplēša iela 15-26, Aizkraukle, LV-5101

Irina Sokola

26760329

Karate klubs "Kadzan"

Draudzības krastmala 5, Aizkraukle, LV-5101

Igors Fetkuļins

+371 29268681

Biedrība "Eissracing"

Gaismas iela 2-24, Aizkraukle, LV-5101

Raivis Galviņš

28396382
https://lv-lv.facebook.com/eissracing

Aizkraukles sporta bridža klubs

Gaismas iela 8-22, Aizkraukle, LV-5101

Roberts Lūsis

27834301

Aizkraukles atlētiskais sporta klubs "Muskulārs"

"Baroni", Aizkraukles pagasts, LV-5101

Aigars Rozenbergs

29660966

POLITISKĀS ORGANIZĀCIJAS

Latvijas Politiski represēto apvienības Aizkraukles novada nodaļa

Lāčplēša 1a- 112. kab.

Jānis Krievs

65122899
(pirmd., ceturtd.)

8.00-12.00

RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS

Kristus Spēka Aizkraukles Evaņģēliski Luteriskā draudze

Baznīcas 1, Aizkraukle

draudzes vecākā Anita Rasa

mācītājs Ainars Spriņģis

65121259,

26490196

Aizkraukles evaņģēliski luteriskā draudze

Aizkraukles baznīca, Aizkraukles pagasts, LV 5102

Jānis Lapiņš

26593956;
j.lapins@latnet.lv

Aizkraukles Sv.Terēzes no Bērna Jēzus draudze

Lāčplēša 22, Aizkraukle

draudzes vecākais Vitālijs Kindzulis

prāvests  Māris Zviedris

65121401

26185184

Aizkraukles Svētā Svētmocekļa Jāņa Rīgas un Latvijas arhibīskapa pareizticīgo draudze

Bērzu iela 2-45, Aizkraukle, LV-5101

mācītājs Sergijs Ništuns

29266047

Septītās dienas adventistu Aizkraukles draudze

Skolas 3, Aizkraukle

mācītājs Ainis Kaspars

Bērnu un pusaudžu skolotāja Līga Ondzule

29947699

ainis.kaspars@gmail.com
29834137 

ligaagil@inbox.lv

Nodibinājums "Fonds ADRA/Latvija"

Biroja adrese: Baznīcas iela 12a,

Rīga, LV 1010

Sarmīte Lauberte

 (Aizkraukles novada koordinatore)

29765075

www.adra.orgwww.adra.lv 

DĀRZKOPĪBAS UN GARĀŽU KOOPERATĪVI

Rosme-2005 (garāžas)

Rūpniecības 8, Aizkraukle

 

 

Rīts-2005 (telpu īpašnieku biedrība)

Lāčplēša 5, Aizkraukle

 

 

Aizkraukles vasarnīcu īpašnieku biedrība "Ziedi"

Ozolu iela 3, Aizkraukle, LV-5101

Tatjana Bērziņa

26821499

http://lielziedi.blogspot.com/

MEDNIEKU UN MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBAS

Mednieku klubs "Aizkraukle"

Kalna iela 4-18, Aizkraukle, LV-5101

Elmārs Karpovičs

29119006

Mednieku biedrība "Alnis"

Bērzu iela 6-13, Aizkraukle, LV-5101

Andrejs Beinārs

29284585

Mednieku un makšķernieku klubs "Indrāni"

Jaunceltnes 33-16, Aizkraukle

Andris Ūbergs

29435127

 

Policijas darbinieku mednieku klubs "Dižmednis"

Bērzu 3, Aizkraukle

Harijs Penavs

29514643

Mednieku biedrība "Ūdele"

Lāčplēša iela 25-78, Aizkraukle, LV-5101

Andrejs Ļūla

26543303

Mednieku biedrība "Briedis"

Draudzības krastmala 1-25, Aizkraukle

Gints Grigorovičs

 29112029