Vokālais ansamblis "Maļinovij zvon"

Kolektīvs dibināts 2003.gadā
Vadītājs:
Natālija Juškēviča
Kontakti:
mob.t. 29602502, e-pasts - malinovijzvon@inbox.lv

Kolektīvs ir daudzu konkursu un festivālu laureāts.  Vokālo ansambļu senioru grupā ir labākais Latvijā. Kolektīva repertuārā ir  latviešu, krievu, ukraiņu u.c. tautību dziesmas. Ļoti aktīvi iestaistās ne tikai novada rīkotajos pasākumos, bet arī tiek aicināti kuplināt pasākumus dažādos Latvijas reģionos.