Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

14. decembris, 2017

Pamatojoties uz SIA “Sindas Kaltes” būvniecības ieceres iesniegumu “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana Mednieku ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā” Aizkraukles novada pašvaldības būvvaldes 2017.gada 11.decembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.4 “Par publiskās apspriešanas uzsākšanu”.

 

Publiskā apspriešana par iecerēto būvobjektu “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana” Mednieku ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā tiks sākta 2017.gada 18.decembrī un noslēgsies 2018.gada 28.janvārī.

 

Būvniecības ieceres dokumentāciju var izlasīt Aizkraukles novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē. Publiskās apspriešanas aptaujas lapas var iesniegt Aizkraukles novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, līdz 2018.gada 28.janvārim.

 

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums t.sk. Trokšņa un smaku emisijas izplatības novērtējums notiks 2018.gada 17.janvārī plkst.18:00 domes sēžu zālē Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē.

 

Papildu informāciju var iegūt pie Būvvaldes nozīmēta publiskās apspriešanas procedūras pārrauga un koordinatora Didža Grunduļa Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 306.kabinetā, tālr.65133993, e-pasts: Didzis.Grundulis@aizkraukle.lv.

 

Būvniecības ierosinātāja SIA Sindas Kaltes kontaktpersona: Edmunds Bērziņš eb@puto.lv, 27887288.

 

 

Komentāri