Ģimenēm pieejamie pakalpojumi

Saprotot, ka piedāvātajā pakalpojumu klāstā var būt grūtības orientēties, piedāvājam ceļvedi Aizkraukles novada ģimenēm par iespējām, kuras piedāvā Aizkraukles novada pašvaldība un tās sadarbības partneri.

 

Informācija par to, kā jārīkojas, lai jūsu mazulis tiktu uzņemts Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestādēs "Auseklītis", "Zīlīte" vai Aizkraukles pagasta sākumskolas pirmsskolas grupā.

 

Aizkraukles novada dome apstiprinājumi saistošos noteikumus, kas nosaka, ka sākot ar 2013.gadu Aizkraukles novadā reģistrēto jaundzimušo mazuļu vecāki var saņemt vienreizēju naudas pabalstu EUR 75.

 

No vecāku līdzmaksājuma Aizkraukles Mākslas skolā un P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolā ir atbrīvotas Aizkraukles novadā dzīvojošas daudzbērnu ģimenes (pat ja skolu apmeklē tikai viens bērns), maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes.

 

 

  • Ar Šveices veselības aprūpes firmas "Roche Latvija" un Austrumu slimnīcas atbalsta fonda gādību ir iznākusi rokasgrāmata "Gribu būt māmiņa".

Grāmatas "Gribu būt māmiņa" elektroniskā versija atrodama šeit.

 

E-punktā ir apkopota informācija par atbalstu, ko bērns ar speciālām vajadzībām un viņa ģimene var saņemt gan izglītībā, gan sociālajā jomā, kā arī informācija par speciālistiem un NVO, kas sniedz pakalpojumus bērniem ar speciālām vajadzībām, un par normatīvajiem dokumentiem, kas regulē bērnu ar speciālām vajadzībām tiesības, kā arī cita noderīga informācija.