Kulta vietas

Laika posmā no 2011.gada janvāra līdz 2013.gada augustam Rīgas Plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā īsteno projektu "Senās kulta vietas – nozīmīgs vides un kopēju identitāti veicinošs elements Baltijas jūras reģionā", kuru atbalsta Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programma. Projektā kā partneris ir arī Zemgales Plānošanas reģions, kurš pārstāv Zemgales reģionu, tai skaitā Aizkraukles novada pašvaldību.

Projekta ietvaros apzinātas un izpētītas senās kulta vietas (Latvijā - Vidzemē, Kurzemē, Rīgas apkārtnē un Zemgalē), izstrādāti tūrisma maršruti, integrējot tajos kultūras pakalpojumus, kulta rituālus, veikti izglītošanas pasākumi un gūta pieredze.

 

Aizkraukles novada kulta vietas

Saskaņā ar projektu, Aizkraukles novadā ir apzinātas 2 kulta vietas.

Projekta ietvaros 8.maijā Aizkraukles novadā viesojās žurnālistu, projekta dalībnieku un tūrisma operatoru grupa, kuriem tika prezentēts Meļķitāru Muldas akmens.

Šeit ir apskatāms Aizkraukles TV veidots video par pasākumu.