Topogrāfija

Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu, 2011. gada 17. decembra saistošajiem noteikumiem „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aizkraukles novadā”, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi uztur Aizkraukles novada pašvaldība.

 

Lai saņemtu vai reģistrētu nepieciešamos datus, mērnieks raksta iesniegumu, ko nosūta uz adresi: dome@aizkraukle.lv vai Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101.

 

Pirms topogrāfisko plānu reģistrēšanas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē, plāniem jābūt saskaņotiem ar sekojošām inženierkomunikāciju organizācijām: skatīt kontaktinformāciju

 

Pašvaldības kontaktpersona par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aizkraukles novadā un citiem jautājumiem, kas saistīti ar topogrāfiskās informācijas datubāzi – Būvvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists Didzis Grundulis, e-pasts: didzis.grundulis@aizkraukle.lv, tālrunis 65133993.