Siltumenerģijas sadales metode

2013.gada 25.septembra domes sēdē apstiprināta SIA "Aizkraukles siltums" metodika par to, kāda ir Aizkraukles novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība.