Folkloras kapela "Karikste"

Aizkraukles pilsētas kultūras nama folkloras kapela „Karikste” dibināta 2012.gadā un tajā darbojas 8 dalībnieki, kuri sanākuši kopā, lai dziedātu un muzicētu, saglabājot tādas vērtības kā savas tautas dziesmas, dančus un citas tradīcijas, tai skaitā izzinot sava novada tradīcijas, kā, piemēram, latviešu krustabu rituālus. Dalībnieki dzied, danco un spēlē tādus tradicionālus mūzikas instrumentus kā vijoli, kokli, akordeonu, cītaru, stabules, dūdas, celma bungu, cītarkokli u.c.

Folkloras kapelas „Karikste” dalībnieki dzied un muzicē Aizkraukles novada organizētajos pasākumos, kā arī rīko danču vakarus. Šogad piedalījusies XXV Dziesmu un deju svētkos. „Karikstes” dalībnieki izglītojas folkloras muzikantu nometnēs, aktīvi piedalās valsts un starptautiska mēroga folkloras kustības pasākumos.

Nosaukums „Karikste” radies no upītes, kas ietek Daugavā pie pilsdrupām, nosaukuma.

2013.gadā folkloras kapelā darbojas: Anita un Jānis Ostrovski, Līga Butāne, Jānis Cielavs, Agita Reisa - Nielsen, Elita Tipaine, Pēteris Ukrins.

Ja esi folkloras ideju piekritējs un vēlies aktīvi darboties, laipni aicināts mūsu kolektīvā!

Mēģinājumi: trešdienās no 19.00
Tālrunis uzziņām 29497587(Anita Ostrovska).