Noteikumi

Noteikumi publicēti jau ar visiem grozījumiem, papildinājumiem un precizējumiem.


Nosaukums

Datums

Lēmums

 

 

1

Autotransporta izmantošanas kārtība Aizkraukles novada pašvaldībā

27.01.2011.

Lēmums Nr.27 (prot. Nr.1, 27.§)

Grozīts

30.10.2013.

Lēmums Nr.261 (prot. Nr.11, 19.§)

2

Maksas pakalpojumu cenrādis Aizkraukles novada pašvaldības iestādēs

27.11.2013.

Lēmums Nr.296

(prot.Nr.12, 20.§)

 3. Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Aizkraukles novada domes dibināto vispārējo izglītības iestāžu klasēs  26.03.2014.  

Lēmums Nr.60

(prot.Nr.3, 21.§)

 4.  

Noteikumi par jauniešu brīvprātīga darba organizēšanu Aizkraukles novadā

 29.04.2015.  Lēmums Nr.98 (protokols Nr.5, 35.§)
 5.  

Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi

 29.07.2015.  

 

Lēmums Nr.139 (protokols Nr.8, 1.§)

 

6.

INSTRUKCIJA 

Aizkraukles novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās saņemtā ūdenssaimniecības pakalpojuma sadales un maksas aprēķināšanas kārtība

30.09.2015.

 

Lēmums Nr.168 (protokols Nr.10, 1.§)

  Grozīts 31.09.2016.

Lēmums Nr.175 (protokols Nr.12, 14.§)

7.  Aizkraukles novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumi  28.10.2015. Lēmums Nr.204(protokols Nr.11, 16.§)
8. Aizkraukles novada Sporta centra distanču slēpošanas inventāra komplekta (slēpes, zābaki, nūjas) nomas Noteikumi un cenrādis 20.01.2016. Lēmums Nr.1 (protokols Nr.1, 1.§)
9. Par Aizkraukles novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu  28.10.2015. Lēmums Nr.204(protokols Nr.11, 16.§)