Nolikumi

Aizkraukles novada domes apstiprinātie nolikumi pa tēmām ar iekļautiem grozījumiem. Grozījumi atsevišķi publicēti zem nolikuma.

Izglītības iestāžu nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
1. Aizkraukles pilsētas PII "Auseklītis" nolikums

 29.10.2009.

lēm.nr.337

(prot.nr.13, 24.§)

2. Aizkraukles pilsētas PII "Zīlīte" nolikums  26.03.2014.

lēm.nr.62

(prot..nr.3, 23.§)

3.

Aizkraukles specializētā PII "Saulīte" nolikums

 27.12.2013.

lēm.nr.335

(prot..nr.13, 28.§)

Grozīts 31.08.2016.ar lēmumu Nr.186 (protokols Nr.12, 25.§)

Pretendentu atlases konkursa nolikums uz Aizkraukles Mākslas skolas vadītāja amatu

21.12.2016.        Lēmums Nr.265 (protokols Nr.17, 20.§)
4. Aizkraukles pagasta sākumskolas nolikums

 31.03.2011.

lēm.nr.62, ar grozījumiem

27.11.2013.

5. Aizkraukles pilsētas sākumskolas nolikums 27.01.2011. lēm.nr.16, ar grozījumiem 30.10.2013. un 27.08.2014.
6. Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas nolikums  28.01.2010. lēm.nr.42 ar grozījumiem 26.03.2014.
7. Aizkraukles novada ģimnāzijas nolikums

 29.05.2008.

lēm nr.164 ar grozījumiem

27.12.2013.

8. Aizkraukles 1.vidusskolas nolikums  27.01.2011. lēm.nr.17 ar grozījumiem
9. Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikums  

27.11.2013.

Lēmumu Nr.304 (protokols Nr.12, 28.§)

10. Aizkraukles Mākslas skolas nolikums

27.12.2013.

Lēmumu Nr.331 (protokols Nr.13, 24.§.)

 
11. Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas nolikums

28.08.2013. 

Lēmuma Nr.209 (protokols Nr.9, 21.§.)

 
12. Aizkraukles Sporta skolas nolikums

27.11.2013.

Lēmumu Nr.303 (protokolos Nr.12, 27.§)

 
13. Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centra nolikums

 30.07.2014. lēm.nr.154
(protokols Nr.8, 23.§)

Kultūras iestāžu nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
1. Aizkraukles novada kultūras nama nolikums

24.09.2009.

Nr.281 (prot.Nr.12, 13.§)

Sporta iestāžu nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
1.  Sporta centra nolikums
23.02.2013. lēm.nr.43
Grozīts 27.11.2013. lēm.nr.300

Citu pašvaldības iestāžu nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
1.   
2. Aizkraukles pagasta pārvaldes nolikums

24.09.2009. lēm.nr.299

Grozīts 27.11.2013. lēm.nr.297

3. Iestādes "Aizkraukles novada pašvaldība" nolikums

24.07.2013. lēm.nr.150

(prot.nr.8, 10.§)

4. Aizkraukles Izglītības pārvaldes nolikums

23.12.2009. lēm.nr.440.

Grozīts 27.11.2013. lēm.nr.302

5. Aizkraukles novada pašvaldības policijas nolikums

26.03.2014. lēm.nr.47

(prot.nr.3, 8.§)

6. Aizkraukles novada Bāriņtiesas nolikums

28.01.2010. lēmuma Nr.9 (protokols Nr.2 1.§.)

Grozīts 30.10.2013. 

lēmuma Nr.263 (protokols Nr.11 21.§.)

Grozīts 25.02.2015.

lēmuma Nr.30 (protokols Nr.3 6.§.)

7. Aizkraukles novada Sociālā dienesta Nolikums

Apstiprināts:                                              

25.02/2010.

lēmuma Nr.70 (protokols Nr.3 15.§.)

GROZĪTS

26.04.2012.

lēmuma Nr.102 (pro. Nr.5, 28.§.)

29.12.2015.

lēmuma Nr.272 (prot. Nr.13, 38.§.)

Citi nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
1.

Aizkraukles novada pašvaldības darba samaksas un

sociālo garantiju nolikums

25.03.2010.

lēm.nr.93

(prot.nr.4, 14.§)

 

29.12.2015.
lēmuma Nr.246 (protokols Nr.13, 12.§)

 

2.

Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Kandidāta pieteikuma veidlapa Goda pilsoņa izvirzīšanai

29.10.2014. lēm.nr.218

(prot.nr.14, 24 .§)

3.

Par Aizkraukles novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas un Nolikuma apstiprināšanu

 

28.01.2015.

lēmums  Nr.22 (protokols Nr.2, 22.§) 

4.

Aizkraukles novada jaunatnes konsultatīvās komisija nolikums

2013.gada 24.jūlijs 

lēmums Nr.184 (protokols Nr.8, 44.§)

5. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaiti un izlietošanu  2016. gada 31. augusta lēmums Nr.168 (protokols Nr.12, 7.§)
6. Nolikums „Par Aizkraukles novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”  2016.gada 27.oktobra sēdes lēmums Nr.213 (protokols Nr.15, 5.§)