Vides pieejamība

Aizkraukles medicīnas centrā nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem:

* ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana visās AMC ēkās;

* ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu;

* ir pieejamas tualetes telpas personām ar funkcionāliem traucējumiem.