Sabiedrības līdzdalības process

Aizkraukles novada attīstības plānošanas dokumentiem un Vides pārskata projektu sabiedriskās apspriešanas laikā rīkotas šādas tikšanās reizes:

 

 

Sociālajos tīklos:

31.01. pl.11.03

03.02. pl.14.21

10.06. pl.16.08

12.02. pl.10.52

17.02. pl.14.22

21.02. pl.11.20

04.03. pl.9.54

05.03. pl.9.35

12.03. pl.12.25

14.03. pl.12.03