Dabas parka "Daugavas ieleja" dabas aizsardzības plāns

Dabas parka „DAUGAVAS IELEJA” dabas aizsardzības plāns
Aizkraukles, Jaunjelgavas un Skrīveru novads
Plāns izstrādāts laika periodam no 2015.gada līdz 2026.gadam
Funkcionālo zonu karte
Dabas aizsardzības plāna sabiedrības iesaistīšanas materiāli