2018.gada plānotie pasākumi

Pasākumu laiks, vieta un datums var tikt mainīts. Lūdzam sekot informācijai pasākumu plānā vai afišās novadā.

 

10.01

Aizkraukles pilsētas dibināšanas 51.gadadiena. Pasākums “Gada notikums”,

pilsētas kultūras namā

13.01

Deju kolektīva “Aizkrauklie”draugu sadancis pagasta kultūras namā

19.01

Filma “Ar putām uz lūpām”  pilsētas kultūras namā

27.01

 Starptautisks teatrāls concerts “Čigānu mūzikas virpulī”  pilsētas kultūras namā 

03.02.

LV 100 pasākums - Deju kolektīvu lielkoncerts “Ielūdz “Radi””  sporta hallē 

09.02

LV 100 pasākums - I.Selecka dokumentālā filma “Turpinājums’

17.02.

Deju kolektīvu sadancis “Kad pēdās pacvasaris” pagasta kultūras namā

24.02

Deju kolektīva “Aizkrauklis”draugu sadancis pagasta kultūras namā

25.02

Jauniešu deju kolektīva “Pēda” sadancis pagasta kultūras namā

02.03

LV 100 pasākums – M.Dišleres spēlfilma “Pardīze 89”

10.03

Aizkraukles apriņķa deju kolektīvu skate  pagasta un pilsētas kultūras namā

16.03

Neprofesionālo dziedātāju konkurss “Klusie ūdeņi” – 20 gadu jubileja, balli spēlē grupa “Vēja radītie” no Siguldas  pilsētas kultūras namā

16.- 17.03

Pārnovadu uzņēmēju dienas sporta centrā

23.03.

LV 100 pasākums – I.Kolmanes spēlfilma “Bille”  pilsētas kultūras namā

24.03

LV 100 pasākums – Latvijas goda aplis – “Daugavas dziesmu festivals” pilsētas kultūras namā

25.03

Slāvu tradīciju svētki “Masļeņica” pilsētas kultūras namā

01.04.

Lieldienas Kalna ziedos muzejā

6.-8.04.

LV 100 pasākums-  Starptautiskais bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāls “Soli Deo Gloria” pilsētas kultūras namā, apkārtnes dievnamos

13.04

Aizkraukles apriņķa koru skate novada vidusskolā

20.-22. 04

LV 100 pasākums – Latvijas amatierteātru festivals “Ūsiņdienas Aizkrauklē” pilsētas kultūras namā

03.05

LV 100 pasākums - Baltā galdauta svētki, pilsētas kultūras namā

04.05

LV 100 pasākums – Dokumentālā filma “Baltijas jaunais vilnis”

13.05

Jaundzimušo sveikšana, pasākums “Aizkraukles mazulis 2017” pilsētas kultūras namā

19.05

LV 100 pasākums - Muzeju nakts, K.Želves dokumentālā filma “Mērijas ceļojums” muzejā un pagasta kultūras namā

02.06.

Bērnības svētki  pilsētas kultūras namā

02.-03.06.

Aizkraukles novada svētki

18.06

Starptautiskā festivāla “Baltica 2018” novadu diena Aizkrauklē Daugavas krastā pie kultūras nama

23.06

Līgo svētki

30.06.-08.07.

Aizkraukles tautas mākslas kolektīvu dalība XXVI Vispārējos Latviešu Dziesmu XIV Deju svētkos Rīgā

21.07.

Aizkraukles novada sporta svētki sporta laukumos pilsētā

28.07

LV 100 pasākums - Kalēju diena Kalna ziedos muzejā Kalna Ziedi

11.08

LV 100 pasākums – Vislatvijas zaļumballe , muzikantu saiets. laukumā pie kultūras nama

11.08

Eiropas un baltijas čempionāts ātrumlaivām Daugavā pie kultūras nama

01.09

Zinību dienas svētki, pilsētas centrālajā laukumā

09.09.

Tēva dienas svētki pie pilsētas kultūras nama

14.09

LV 100 pasākums – G.Grūbes dokumentālā filma “Lustrum” pilsētas kultūras namā

22.09

LV 100 pasākums – Baltu vienības dienā dokumentālā filma “Baltu ciltis” pilsētas kultūras namā

25.09.

Aizkraukles vārda diena pilsētas kultūras namā

28.09

LV 100 pasākums – D.Sīmaņa spēlfilam “Tēva nakts”

29.09.

Starptautiskās senioru dienas svētki pilsētas kultūras namā

05.10

LV 100 pasākums – Dz.Gekas dokumentālā  filma “Kurts fridrihsons”  pilsētas kultūras namā

06.10.

Aizkraukles apriņķa amatierteātru skate pilsētas kultūras namā

19.10

LV 100 pasākums – Animācijas filma visai ģimenei “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”  pilsētas kultūras namā

10.11.

Vokālā ansambļa  “Maļinovij zvon” 15 gadu jubileja  pilsētas kultūras namā

11.11.

Lāčplēša dienas lāpu gājiens un svinīgs brīdis pie stēlas “Lāčplēša cīņa”

16.11

LV 100 pasākums- G.Šmita spēlfilma “1906”

18.11.

LV 100 pasākums Valsts svētku koncerts

R.Stiebras animācijas filma “Saule brauca debesīs” pilsētas kultūras namā

Svētku salūts pilsētas centrālajā laukumā

23.11

LV 100 pasākums – A.Vidulejas spēlfilma “Homo novus”  pilsētas kultūras namā

01.12.

Nevalstisko organizāciju forums un pateicības vakars  pilsētas kultūras namā

31.12.

Jaunā gada sagaidīšana pilsētas centrālajā laukumā