Aizkraukles novada pašvaldība

Aizkraukles novada pašvaldībaPašvaldības adrese:

Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101
Pašvaldības reģ. nr. 90000074812 
Tālrunis: (371) 65133930,
Mobilais tālrunis: (371) 26515254, 
Fakss: (371) 65133934,
E-pasts: dome@aizkraukle.lv,
              info@aizkraukle.lv.
Informācija: www.aizkraukle.lv.

Aizkraukles novada pašvaldība izveidota 2001.gada decembrī, apvienojoties Aizkraukles pilsētai un Aizkraukles pagastam. Novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Aizkraukles pilsētā, Lāčplēša ielā 1A, bet pagastā, Kalna ielā 20, atrodas pašvaldības struktūrvienība - Aizkraukles pagasta pārvalde.

 

Aizkraukles novada pašvaldības rekvizīti maksājumiem:

AS SEB banka
Kods UNLALV2X, 
Konts LV28 UNLA 0035 9001 3030 2


AS Swedbank

Kods HABALV22,

Konts LV18 HABA 0551 0006 4775 0

 

Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas struktūra (31.08.2017., pdf formāts)

 

Aizkraukles novada Domes struktūra (31.08.2017., pdf formāts)


Aizkraukles novada pašvaldības (Administrācijas) nolikums

(pieņemts 24.07.2017., grozījumi 26.10.2017., pdf formāts)

 

Saistošie noteikumi "Aizkraukles novada pašvaldības nolikums"

(pieņemti 31.08.2017., pdf formāts)

 

Pašvaldības ētikas kodekss (pdf fails)